Informácie o klientovi

SSVPL

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je odbornou spoločnosťou slovenských všeobecných praktických lekárov, s hlavnou úlohou zabezpečovať vzdelávanie všeobecných lekárov.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Stránka organizácie, združujúcej všeobecných praktických lekárov vrámci Európy. Obsahuje dynamické mapy Európy vo flashi.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

PHP, JS/DHTML, Flash

Rok

2007

Krajina

Slovensko

www.globalfamilydoctor.eu
+421 903 368 080
info@webmin.sk