Informácie o klientovi

Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka Fondu ochrany vkladov SR realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2003

Krajina

Slovensko

www.fovsr.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk