Informácie o klientovi

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejná knižnica pod správou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Svojim používateľom poskytuje tieto knižnično-informačné služby: výpožičné služby, informačné služby a organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí.

Projekty

Staromestská knižnica - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Internetová stránka Staromestskej knižnice v Bratislave na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk