Informácie o klientovi

Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk.

Projekty

Fond ochrany vkladov - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Internetová stránka Fondu ochrany vkladov SR realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk