Informácie o klientovi

Language&Partner

Language & Partner je jazyková škola v Trenčíne ponúkajúca jazykové kurzy angličtiny, taliančiny, švédštiny, online jazykové kurzy, štúdium v zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí...

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Rozsiahla internetová stránka jazykovej školy s množstvom špecifických, na mieru vyvíjaných modulov.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2007, relaunch 2010

Krajina

Slovensko

www.languagepartner.eu
+421 903 368 080
info@webmin.sk