Informácie o klientovi

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, zameraná na filantropiu a darcovstvo.

Informácie o projekte

Informačný portál

Rozsiahly internetový portál neziskovej organizácie zameranej na filantropiu a darcovstvo.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2006

Krajina

Slovensko

www.cpf.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk