Informácie o klientovi

Štátna vedecká knižnica

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Projekty

Štátna vedecká knižnica - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Internetová stránka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - redakčný systém WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk