Informácie o klientovi

SSVPL

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je odbornou spoločnosťou slovenských všeobecných praktických lekárov, s hlavnou úlohou zabezpečovať vzdelávanie všeobecných lekárov.

Projekty

SSVPL - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Stránka organizácie, združujúcej všeobecných praktických lekárov vrámci Európy.
SSVPL - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Rozsiahly portál odbornej spoločnosti slovenských všeobecných praktických lekárov.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk