Informácie o klientovi

Language&Partner

Language & Partner je jazyková škola v Trenčíne ponúkajúca jazykové kurzy angličtiny, taliančiny, švédštiny, online jazykové kurzy, štúdium v zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí...

Projekty

Language&Partner - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Rozsiahla internetová stránka jazykovej školy s množstvom špecifických, na mieru vyvíjaných modulov.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk