Informácie o klientovi

SSVPL

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je odbornou spoločnosťou slovenských všeobecných praktických lekárov, s hlavnou úlohou zabezpečovať vzdelávanie všeobecných lekárov.

Informácie o projekte

Informačný portál

Rozsiahly portál odbornej spoločnosti slovenských všeobecných praktických lekárov.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2010

Krajina

Slovensko

www.vpl.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk