Informácie o klientovi

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, zameraná na filantropiu a darcovstvo.

Spolupráca

V rámci intenzívnej spolupráce sme realizovali množstvo webových projektov, ako aj designových a printových prác.

Projekty

Centrum pre filantropiu - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Rozsiahly internetový portál neziskovej organizácie zameranej na filantropiu a darcovstvo.
Centrum pre filantropiu - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Stránka grantového programu spoločnosti Baumit na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk