Informácie o klientovi

Knižnica Trnava

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Ponúka viac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu.

Informácie o projekte

Informačný portál

Internetový portál trnavskej knižnice - redakčný systém WEBMIN CMS s rôznymi prídavnými modulmi.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2008

Krajina

Slovensko

www.kniznicatrnava.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk