Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Helcotec

Špecifický online katalóg nemeckej chemicko-technologickej firmy - projekt nášho partnera Baseplus Digital Media realizovaný na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2010

Krajina

Nemecko

www.helcotec.com
+421 903 368 080
info@webmin.sk