Informácie o klientovi

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejná knižnica pod správou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Svojim používateľom poskytuje tieto knižnično-informačné služby: výpožičné služby, informačné služby a organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka Staromestskej knižnice v Bratislave na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2005

Krajina

Slovensko

www.starlib.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk