Informácie o klientovi

Academia Istropolitana Nova

AINova je občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k upevneniu a rozvoju otvorenej spoločnosti orientovanej na uplatnenie vedomostí a demokratických princípov pri jej spravovaní. V súlade so svojim hlavným poslaním AINova napomáha procesu európskej integrácie.

Projekty

Academia Istropolitana Nova - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Rozsiahly portál občianskeho združenia. Štandardný redakčný systém bol rozšírený o viaceré zákazkové moduly.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk