Informácie o klientovi

SCHUMAG

Spoločnosť SCHUMAG zaujíma popredné postavenie na mnohých svetových trhoch. K skupine SCHUMAG patria okrem Schumag AG v Aachene aj dcérske spoločnosti vo Veľkej Británii, v Rumunsku a v USA. K produktom a službám patria najmä strojárstvo, precízne súčiastky a normalizované súčiastky.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Rozsiahla internetová stránka s približne 150 podstránkami v každej jazykovej verzii (nemecká, anglická, francúzska). Redakčný systém WEBMIN CMS bol doplnený a rozšírený o ďalšie moduly, ako napr. špeciálna správa užívateľov.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2004

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk