Informácie o klientovi

SCHUMAG

Spoločnosť SCHUMAG zaujíma popredné postavenie na mnohých svetových trhoch. K skupine SCHUMAG patria okrem Schumag AG v Aachene aj dcérske spoločnosti vo Veľkej Británii, v Rumunsku a v USA. K produktom a službám patria najmä strojárstvo, precízne súčiastky a normalizované súčiastky.

Projekty

SCHUMAG - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Rozsiahla firemná prezentácia na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk