Informácie o klientovi

Academia Istropolitana Nova

AINova je občianske združenie, ktorého poslaním je prispieť k upevneniu a rozvoju otvorenej spoločnosti orientovanej na uplatnenie vedomostí a demokratických princípov pri jej spravovaní. V súlade so svojim hlavným poslaním AINova napomáha procesu európskej integrácie.

Informácie o projekte

Informačný portál

Rozsiahly portál občianskeho združenia. Redakčný systém WEBMIN CMS bol rozšírený o viaceré zákazkové moduly.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2009

Krajina

Slovensko

www.ainova.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk