Informácie o klientovi

Green Globe Global

Green Globe Global je medzinárodná agentúra, ktorá sa zaoberá hodnotením medzinárodne zaujímavých turistických destinácií. Jedná sa najmä o hodnotenia z pohľadu enviromentálne prijateľnej turistiky. Green Globe sa svojím hodnotením štandardov snaží o ochranu životného prostredia, a tým aj o zachovanie turistických destinácií do budúcnosti.

Informácie o projekte

Informačný portál

Rozsiahly portál s 3 jazykovými verziami na báze redakčného systému WEBMIN CMS, obsahujúci viacero flashových prvkov a animácií.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML, Flash / ActionScript

Rok

2006

Krajina

Slovensko

+421 903 368 080
info@webmin.sk