Informácie o klientovi

Green Globe Global

Green Globe Global je medzinárodná agentúra, ktorá sa zaoberá hodnotením medzinárodne zaujímavých turistických destinácií. Jedná sa najmä o hodnotenia z pohľadu enviromentálne prijateľnej turistiky. Green Globe sa svojím hodnotením štandardov snaží o ochranu životného prostredia, a tým aj o zachovanie turistických destinácií do budúcnosti.

Projekty

Green Globe Global - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Rozsiahly portál s 3 jazykovými verziami na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk