Informácie o klientovi

Platforma MVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je strešnou organizáciou slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji.

Projekty

Platforma MVRO - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Rozsiahly portál s viacerými komunitnými modulmi redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk