Informácie o klientovi

Platforma MVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je strešnou organizáciou slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji.

Informácie o projekte

Informačný portál

Rozsiahly portál realizovaný na báze redakčného systému WEBMIN CMS, rozšírený o viaceré, prevažne komunitné moduly.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2005

Krajina

Slovensko

+421 903 368 080
info@webmin.sk