Informácie o klientovi

Euro Energy Slovakia

Spoločnosť Euro Energy Slovakia, s.r.o. je výrobná , inžiniersko-dodávateľská spoločnosť , ktorej hlavným predmetom činnosti je strojárska výroba zariadení pre elektrárne , teplárne , hutnícky a petrochemický priemysel.

Projekty

+421 903 368 080
info@webmin.sk