Informácie o klientovi

Euro Energy Slovakia

Spoločnosť Euro Energy Slovakia, s.r.o. je výrobná , inžiniersko-dodávateľská spoločnosť , ktorej hlavným predmetom činnosti je strojárska výroba zariadení pre elektrárne , teplárne , hutnícky a petrochemický priemysel.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Štandardná firemná prezentácia na báze redakčného systému WEBMIN CMS

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2007

Krajina

Slovensko

www.euroenergysk.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk