Informácie o klientovi

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita je neštátna nezisková organizácia a poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Informácie o projekte

Informačný portál

Informačný portál Slovenskej katolíckej charity realizovaný na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2005

Krajina

Slovensko

+421 903 368 080
info@webmin.sk