Informácie o klientovi

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita je neštátna nezisková organizácia a poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Projekty

 
+421 903 368 080
info@webmin.sk