Informácie o klientovi

Premiere TV

Nemecká platená televízna stanica s množstvom jednotlivých kanálov - od roku 2009 súčasťou sky.de.

Informácie o projekte

Online hra

Online hra na princípe pexesa s rôznymi nadstavbami realizovaná pre TV Premiere. V rámci hry prebiehala súťaž o ceny.

Kategória

Flash a multimédiá

Technické informácie

Flash / ActionScript, PHP, MySQL, JS

Rok

2007

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk