Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Prometheus

Naprogramovanie zákazníckej užívateľskej sekcie umožňujúcej prihlásenie a integrácia do jestvujúcej prezentácie. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2010

Krajina

Nemecko

www.myprometheus.de
+421 903 368 080
info@webmin.sk