Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Dr. Andreas Kurbad

Internetová prezentácia nemeckého zubára, realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS. Stránka obsahuje sekciu pre lekárov a pre pacientov. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2008

Krajina

Nemecko

www.cerec.de
+421 903 368 080
info@webmin.sk