Informácie o klientovi

Knižnica Trnava

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Ponúka viac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu.

Projekty

Knižnica Trnava - Informačný portál

Informačný portál

Internetové stránky
Internetový portál trnavskej knižnice - redakčný systém WEBMIN CMS s rôznymi prídavnými modulmi.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk