Informácie o klientovi

Galantská knižnica

Verejná knižnica v Galante je miestne stredisko informácií, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojím používateľom.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka Galantskej knižnice - redakčný systém WEBMIN CMS s viacerými modulmi a jazykovými verziami.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2006

Krajina

Slovensko

www.galantskakniznica.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk