Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Baumgartner Pneumatik

Rozsiahly internetový obchod so stovkami ponúkaných produktov, realizovaný na báze redakčného systému WEBMIN CMS. Stránka má 8 jazykových verzií vrátane japončiny, bola viackrát rozširovaná a redesignovaná. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2008

Krajina

Nemecko

www.baumgartner-pneumatik.de
+421 903 368 080
info@webmin.sk