Informácie o klientovi

ACT Fachübersetzungen

Medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa odbornými prekladmi a tlmočením do všetkých svetových jazykov a v mnohých špecifických oblastiach. ACT prekladá pre známe spoločnosti a agentúry.

Informácie o projekte

Animácia

Animovaný flashový prvok v rámci internetovej stránky - referencie.

Kategória

Flash a multimédiá

Technické informácie

Flash / ActionScript

Rok

2006

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk