Informácie o klientovi

OTP Banka

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou.

Projekty

OTP Banka - Internetový portál

Internetový portál

Internetové stránky
Internetový portál OTP Banky Slovensko realizovaný na báze redakčného systému WEBMIN CMS.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk