Informácie o klientovi

Hotely Plus

Hotely Plus je menší hotelový reťazec so zariadeniami vo viacerých regiónoch Slovenska. Ide prevažne o menšie hotely alebo chaty v rekreačných oblastiach. Kapacitne väčší Hotel Plus sa nachádza v Bratislave.

Projekty

Hotely Plus - Internetová prezentácia

Internetová prezentácia

Internetové stránky
Internetová prezentácia na báze redakčného systému WEBMIN CMS s 3 jazykovými verziami.
 
+421 903 368 080
info@webmin.sk