Informácie o klientovi

Hotely Plus

Hotely Plus je menší hotelový reťazec so zariadeniami vo viacerých regiónoch Slovenska. Ide prevažne o menšie hotely alebo chaty v rekreačných oblastiach. Kapacitne väčší Hotel Plus sa nachádza v Bratislave.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová prezentácia na báze redakčného systému WEBMIN CMS s 3 jazykovými verziami.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2006

Krajina

Slovensko

+421 903 368 080
info@webmin.sk