Informácie o klientovi

Občianske združenie Vincentínum

Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka OZ Vincentínum na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

od 2005, relaunch 2011

Krajina

Slovensko

www.vincentinum.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk