Informácie o klientovi

Občianske združenie Vincentínum

Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Projekty

+421 903 368 080
info@webmin.sk