Informácie o klientovi

Štátna vedecká knižnica

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - redakčný systém WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2009

Krajina

Slovensko

www.svkpo.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk