Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

mytranslation24

Vývoj dynamického formulára slúžiaceho na generovanie cenovej ponuky prekladu. Umožňuje nahratie súboru, automaticky detekuje počet slov a na základe prevodných tabuliek cien prekladov z a do jednotlivých jazykov vypočíta a zobrazí cenu daného prekladu. Aplikácia bola integrovaná do jestvujúcej prezentácie. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

PHP, Ajax/JS/DHTML

Rok

2010

Krajina

Nemecko

www.mytranslation24.de
+421 903 368 080
info@webmin.sk