Informácie o klientovi

MERKUR Assekuranz

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti poisťovníctva, finančného maklérstva a obchodného poradenstva s vyše 25 ročnou tradíciou a skúsenosťami.

Informácie o projekte

Animované intro

Dynamické animované intro so zvukom.

Kategória

Flash a multimédiá

Technické informácie

Flash / ActionScript

Rok

2008

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk