Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Einfach Scheidung Online

Internetová prezentácia nemeckého rozvodového právnika, realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS s interaktívnym formulárom na výpočet súdnych trov. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, Ajax/JS/DHTML

Rok

2011

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk