Informácie o klientovi

KCIG GmbH

Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnym projektovým manažmentom, poskytujúca tiež projektových špecialistov a poradenstvo v oblasti procesov.

Informácie o projekte

Internetová aplikácia

CV Radar - Personalistická online aplikácia umožňujúca správu databázy životopisov/profilov užívateľov. Sofistikovaný vyhľadávací systém, párovanie dát, práca s dokumentami, viacúrovňový prístup, distribúcia vyfiltrovaných dát ku koncovému užívateľovi.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, Ajax/JS/DHTML

Rok

2007

Krajina

Nemecko

www.cvradar.com
+421 903 368 080
info@webmin.sk