Informácie o klientovi

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, zameraná na filantropiu a darcovstvo.

Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová prezentácia grantového programu spoločnosti Baumit, realizovaného v spolupráci s Centrom pre filantropiu. Stránka je realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS.

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2009

Krajina

Slovensko

www.tusanampacituchcemezit.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk