Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

Obhues Sanitär und Heizung

Internetová prezentácia inštalatérskej firmy, realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2008

Krajina

Nemecko

www.obhues.de
+421 903 368 080
info@webmin.sk