Informácie o klientovi

Baseplus Digital Media

Baseplus Digital Media je full-servis agentúra pôsobiaca v IT oblasti a náš hlavný partner pre Nemecko.

Informácie o projekte

W+L Markenmacher

Internetová prezentácia nemeckej marketingovej agentúry, realizovaná na báze redakčného systému WEBMIN CMS. Projekt nášho partnera Baseplus Digital Media.

Realizované pre partnera

Baseplus Digital Media

Kategória

Internetové stránky

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2009

Krajina

Nemecko

+421 903 368 080
info@webmin.sk