Informácie o projekte

Internetová prezentácia

Internetová stránka Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev pri SAV na báze redakčného systému WEBMIN CMS. Projekt bol realizovaný bez nároku na honorár. Tejto spoločnosti tiež poskytujeme bezplatný hosting na našich serveroch.

Kategória

Iné projekty

Technické informácie

WEBMIN CMS, PHP, MySQL, JS/DHTML

Rok

2009

Krajina

Slovensko

www.religionistika.sk
+421 903 368 080
info@webmin.sk